Czy zwierzęta umierają, czy zdychają?

Czy zwierzęta umierają, czy zdychają?               Czasownik umrzeć – umierać, znaczący tyle, co „zakończyć (kończyć) życie, przestać (przestawać) żyć; skonać (konać)”, przenośnie  „przestać (przestawać) istnieć, skończyć się (kończyć się), zniknąć (znikać)”, tworzy jedną rodzinę wyrazową z takimi formami, jak mrzeć (przestawione z mierć), martwy, martwić, martwota, mór, śmierć, a spokrewniony jest także z indyjskim mar „umierać”, amrta „nieśmiertelny”, greckim ambrotos (stąd ambrozja „pokarm […]