Projekt Psia Edukacja

Projekt „Psia Edukacja” skierowany jest do edukatorów różnych specjalności. Ma on na celu zmianę negatywnego obrazu psa, który kształtowany jest przez język pejoratywny.

Obejmuje on organizację różnych form przekazu idei humanitaryzmu zwierząt towarzyszących. Debat z udziałem uczniów, studentów, etyków, językoznawców i psychologów w celu wywołania społecznej dyskusji na temat wpływu języka na postrzeganie psów, ale też jego rzeczywistej zmiany. 

Celem projektu jest również poprawa postrzegania psów, zwiększenie empatii oraz promowanie odpowiedzialnego podejścia do zwierząt. Przewidywane są różne formy aktywizacji młodego pokolenia w tę językową przemianę. M.in. ogłaszanie konkursów na zamienniki pejoratywnych określeń psa, których zastosowanie, bez wątpienia, może polepszyć jego los, byt przy człowieku. Projekt zakłada również tworzenie środowiskowych sposobów na negację negatywnych określeń psa. By używanie: wściekły jak pies, psia mać itp. było de passe. Bo pies daje nam, bądź może dać szczęście, bo na to zasłużył.