Prezentacja projektu

Prezentacja dla władz Miasta Wrocławia projektu Wrocławskiego Ośrodka Adopcyjnego Dla Psów Bezdomnych PSIA WIOSKA.