Psia Edukacja – spotkanie robocze

W dniu 30 stycznia 2024 roku w siedzibie Fundacji Drugi Dom, miało miejsce spotkanie robocze dotyczące projektu „Psia Edukacja” Wśród uczestników znaleźli się Profesor Jan Miodek z Uniwersytetu Wrocławskiego, Dyrektor Departamentu Edukacji – Jarosław Delewski, Konsul Honorowy Estonii – Waldemar Siemiński, Prezes Stowarzyszenia Grupy Ratuj – Patrycja Starosta, Menedżer w Fundacji Drugi Dom – Marek Mikłaszewski Spotkanie miało na celu skonsolidowanie wysiłków na rzecz inicjatywy dotyczącej pozytywnego obrazu psów. Dyskusja obejmowała m.in. słownictwo, skojarzenia związane z psami, różnice w traktowaniu zwierząt w różnych środowiskach, oraz traktowanie z szacunkiem zwierząt użytecznych dla człowieka. Ważne punkty dyskusji to rola edukacji w obcowaniu ze zwierzętami, konieczność zmiany negatywnego wizerunku psów, i istotna rola dzieci w kształtowaniu postaw empatii. Ewolucja języka polskiego w kontekście zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem neutralnych określeń dla opiekunów psów, była dominującym tematem.